Felicitarea Directorului General al Agenției Relatii Interetnice D-nei Elena Beliacova cu prilejul sarbatorii HANUKA

    Опубликовано в Новости
  • Среда, 09 Декабрь 2020 00:00

С вечера 10 декабря и в течение последующих восьми дней евреи Молдовы вместе с еврейскими общинами всего мира отмечают один из главных традиционных праздников своего народа – веселую Хануку.

Ханука – праздник огней, праздник национального и духовного освобождения еврейского народа! Праздник немеркнущей надежды, который напоминает о том, что даже в самые мрачные дни может произойти Чудо, и тогда малая толика масла будет гореть в светильнике восемь дней.

За свою более чем двухтысячелетнюю историю праздник Хануки стал символом веры и свободы, новых свершений и добрых дел. Свечи, зажигаемые в эти дни, обращают к истинным человеческим ценностям, дружбе и взаимовыручке, отваге и духовному просветлению, национальному единению.

Символический смысл праздника делает его близким и понятным представителям разных этносов и религий. Этому во многом способствует большая просветительская работа еврейских общественных организаций Молдовы. Убеждёна, что еврейская общественность, сохраняя древние традиции своего народа, тем самым содействует укреплению межэтнического взаимопонимания, расширению межкультурного диалога и сохранению разнообразия в молдавском обществе.

Дорогие друзья, уважаемые соотечественники!

Даже суровые условия пандемии не могут нарушить возвышенное настроение людей в эти дни. Пройдет время и снова будет комфортно собираться всем вместе в этот и другие праздники. Пусть же и в 2020 году ханукальный огонь вновь согреет ваши сердца и души, сохранит семейное тепло и уют в ваших домах!

Здоровья, счастья, благополучия, мира и любви – вам и вашим семьям! Процветания и стабильности – Республике Молдова!

 

Елена Белякова,
Генеральный директор


 

Începând cu seara zilei din 10 decembrie, timp de 8 zile, evreii din Moldova, împreună cu comunitățile evreiești din întreaga lume, sărbătoresc una dintre principalele sărbători tradiționale ale evreilor - Hanuka.

Hanuka este o sărbătoare a luminilor, o sărbătoare de eliberare națională și spirituală a poporului evreiesc! De-a lungul istoriei de peste două mii de ani, sărbătoarea Hanuka a devenit un simbol al credinței și libertății, al noilor realizări și a faptelor bune. Lumânările aprinse în aceste zile se îndreaptă spre adevăratele valori umane, prietenie, curaj, unitate spirituală și națională.

Simbolistica acestei sărbători o face recunoscută pentru reprezentanții diferitor grupuri etnice și religii. Acest lucru se datorează în mare parte activității organizațiilor obștești evreiești din Moldova. Sunt convinsă că, păstrând tradițiile străvechi ale poporului său, comunitatea evreiască contribuie la consolidarea înțelegerii interetnice, la dezvoltarea dialogului intercultural și la păstrarea diversității în societatea moldovenească.

Dragi prieteni, dragi compatrioți!

Chiar și condițiile dure ale pandemiei nu ne pot lipsi de spiritul înălțător de sărbătoare. Vom trece peste toate și vom reveni la normal, atunci când cu toții ne vom reuni de sărbători.

Fie ca focul Hanuka să vă încălzească inimile și sufletele și în acest an, să păstrați căldura în familiile și casele voastre!

Sănătate, fericire, prosperitate, pace și dragoste – Dumneavoastră și familiilor Dvs.! Prosperitate și stabilitate în Republica Moldova!

 

Elena Beleacova,
Director general

 

JCM.MD

Общественное Объединение «Еврейская Община Республики Молдова» имеет статус республиканской организации, в состав которой входят 9 региональных общин Молдовы и различные еврейские организации мун. Кишинэу.

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ

Если у вас есть интересная информация или вопросы, вы можете нас найти по указанному адресу или связаться с нами по телефону:

Адрес :  Молдова, МД 2005 Кишинэу, ул. Е. Дога, 5, оф. 229

Тел/факс : +373(22)509689

НАШИ КОНТАКТЫ

Если у вас есть интересная информация или вопросы, вы можете нас найти по указанному адресу или связаться с нами по телефону:

Адрес :  Молдова, МД 2005 Кишинэу, ул. А. Диордица, 5, оф. 229

Тел/факс : +373(22)509689