Susținere pentru personalul medical (Помощь врачам)

    Опубликовано в Новости
  • Пятница, 17 Апрель 2020 00:00

(версию на русском языке смотрите ниже) 

Ca parte a măsurilor de prevenire a răspândirii crizei epidemiologice în Republica Moldova, antreprenorii din cadrul Comunității Evreiești a Republicii Moldova au inițiat o serie de programe de sprijin.

Printre acestea se regăsește asistența financiară directă spitalelor publice, care a fost oferită și continuă să fie direcționată în conturile instituțiilor medicale, precum și furnizarea alimentației și celor necesare personalului medical.

Provocările cu care se confruntă sistemul de sănătate nu au trecut neobservate de către antreprenorii-membri ai Comunității Evreiești din Moldova. Statisticile arată că personalul medical este expus mult riscurilor de infectare. Protecția lucrătorilor medicali este o prioritate comună. În acest sens, a fost realizată achiziționarea de echipamente de protecție individuală în suma totală de 35.000 de dolari SUA. Livrarea în Moldova are loc împreună cu alt ajutor umanitar.

Această susținere pentru personalul medical este la fel de importantă ca și programele sociale pe care Comunitatea Evreiască le-a implementat și mai intens de la declanșarea crizei epidemiologice. Protejând lucrătorii medicali împotriva infectării, oferim asistență tuturor celor care au sau vor avea nevoie de îngrijiri medicale”, a menționat Alexander Bilinkis, președintele Comunității Evreiești din Republica Moldova, exprimând recunoștință lucrătorilor medicali pentru contribuția lor în lupta împotriva pandemiei.


В рамках мер по предотвращению распространения эпидемиологического кризиса в Республике Молдова, предприниматели-члены Еврейской Общины Молдовы инициировали целый ряд программ поддержки.

Среди них, целевая финансовая помощь государственным больницам, которая была оказана и продолжает перечисляться на счета медицинских учреждений, а также обеспечение медицинского персонала продуктами питания.

Вызовы, с которыми столкнулась система здравоохранения, не остались без внимания попечителей Еврейской Общины Молдовы. Как показывают статистические данные, медицинский персонал является наиболее уязвимым к заражению, и защита врачей - приоритет. В этой связи, производиться закупка средств индивидуальной защиты для медицинского персонала на общую сумму в 35000 долларов США. Поставка в Молдову проходит через дипломатические каналы вместе с грузами гуманитарной помощи.

«Данная акция помощи врачам не менее важна чем социальные программы, которые Еврейская Община с еще большей интенсивностью реализует с момента объявления Чрезвычайного Положения. Оберегая медицинских работников от инфицирования, мы оказываем помощь всем, кому она нужна или может понадобиться», отметил Александр Билинкис, председатель Еврейской Общины Республики Молдова, выражая благодарность медицинским работникам за их вклад в борьбу с эпидемией.

 

JCM.MD

Общественное Объединение «Еврейская Община Республики Молдова» имеет статус республиканской организации, в состав которой входят 9 региональных общин Молдовы и различные еврейские организации мун. Кишинэу.

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ

Если у вас есть интересная информация или вопросы, вы можете нас найти по указанному адресу или связаться с нами по телефону:

Адрес :  Молдова, МД 2005 Кишинэу, ул. Е. Дога, 5, оф. 229

Тел/факс : +373(22)509689

НАШИ КОНТАКТЫ

Если у вас есть интересная информация или вопросы, вы можете нас найти по указанному адресу или связаться с нами по телефону:

Адрес :  Молдова, МД 2005 Кишинэу, ул. А. Диордица, 5, оф. 229

Тел/факс : +373(22)509689