Realizarea Planului de acțiuni pentru comemorarea și studierea Holocaustului

    Опубликовано в Новости
  • Четверг, 12 Июль 2018 00:00

Comunitatea Evreiască din Republica Moldova a participat la audierile publice ”Realizarea măsurilor cuprinse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2017-2019 privind implementarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei internaționale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel” în data de 4 iulie 2018. Reuniunea a fost organizată de către Comisia Parlamentară de profil cu participarea reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Biroului Relații Interetnice, reprezentanților misiunilor diplomatice și ai organizațiilor internaționale și societății civile.

Urmare a analizei rapoartelor prezentate, Comunitatea Evreiască a reiterat necesitatea itroducerii modificărilor în Codul Penal și Legea cu privire la libertatea de exprimare în vederea sancționării pentru negarea Holocaustului, glorificarea liderilor fasciști și utilizarea simbolicii fasciste. Propunerile expuse pe parcursul a mai multor ani de Comunitatea Evreiască au fost analizate anterior de către membrii Comisiei Parlamentare însă nu au ajuns să fie examinate în plen nefiind adoptate pînă în prezent. Astfel, Republica Moldova rămîne printre puținele state din regiune, în care a avut loc Holocaustul, care nu a interzis prin lege încercările de a nega Holocaustul. Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Parlamentare, a susținut inițiativa și a convins participanții că este un obiectiv pe care îl împărtășă.

La fel, s-a menționat nevoia de efectuare a unei analize a legislaţiei naţionale în vigoare pentru adaptarea acesteia la normele internaţionale privind contracararea rasismului, xenofobiei, antisemitismului, extremismului şi intoleranţei.

Ambasadorul cu misiuni speciale Ion Stavila, șeful delegației Republicii Moldova la Alianță Internațională de Comemorare a Holocaustului (IHRA) s-a expus cu privire la oportunitatea includerii definiției de lucru a „antisemitismului” adoptate de către IHRA la 26 mai 2016 în legislația Republicii Moldova, armonizând-o în așa fel cu cea a statelor membre UE, care au urmat recomandările IHRA și a Parlamentului European și au integrat definiția dată în legislațiile lor naționale.

Participanții la ședința publică au subliniat importanța publicării și examinării rezultatelor analizei pertinente a curriculumurilor şi a manualelor școlare la disciplinele Istoria românilor și universală privind studierea subiectului „Al Doilea Război Mondial. Crime împotriva umanității”, în scopul elaborării de recomandări și îmbunătățirii programelor educaționale. Această activitate inclusă în Planul de acțiuni încă nu a fost realizată, ceea ce a fost constatat cu regret de către Comunitatea Evreiască.

Mai mult decât atât, în cadrul Planului, dar și a Memorandumului de înțelegere semnat de către Comunitatea evreiască și Ministerul Educației, s-a regăsit activitatea de elaborare a curriculumului la disciplina opţională Holocaust: istorie şi lecţii pentru învăţămîntul general, care la fel nu a fost realizată.

Nu mai puțin important este și perpetuarea memoriei, a menționat Iulia Șeinman, în contextul necesității de identificare a locurilor de exterminări în masă a evreilor şi romilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi ridicarea unor monumente sau instalarea unor plăci memoriale din sursele publice. Pînă în prezent, aceste activități au fost în totalitate finanțate de către Comunitatea Evreiască, fiind însă o responsabilitate a întregii societăți și o sarcină a autorităților.

"Printre inițiativele curente ale Comunității Evreiești în acest sens se numără amenajarea aleii Drepților între popoare în cadrul Memorialului Victimelor Fascismului pe str. Calea Orheiului din mun. Chișinău și a Monumentului în orașul Cahul, la care vom fi onorați să colaborăm că autoritățile naționale centrale și locale", a remarcat directorul executiv al Comunității.

O acțiune, care ar susține componenta educațională, dar și cea de prezervare a memoriei este elaborarea conceptului și înființarea Muzeului național al istoriei și patrimoniului evreiesc la Chișinău, care indubitabil va contribui la o mai cuprinzătoare abordare a subiectelor expuse și va încadra crima Holocaustului într-un context istoric mai larg. Anume acestui subiect i-au fost dedicate mai multe discuții ale participanților la ședința. S-a raportat că există proiectul de reconstruire a Bibliotecii municipale în numele lui I. Manger elaborat de Comunitatea Evreiască, însă este nevoie de o coordonare mai eficientă a eforturilor tuturor părților interesate, dar și expresia unei voințe politice pentru a aduce planul spre realizare.

În cadrul audierilor a fost sprijinită inițiativa de începere a planificării activităților consacrate Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului 27 ianuarie din timp, prin crearea unui grup de lucru și preluarea inițiativei de organizare a activităților comemorative de către instituțiile naționale de resort.

A fost adusă în vizor și acțiunea de comemorare a victimelor Holocaustului, inclusiv prin dedicarea unei ore speciale în cadrul şedinţelor în plen ale Parlamentului şi Guvernului și prin anunțarea unui moment naţional de reculegere în memoria victimelor Holocaustului. Spre regret, necătând la includerea acestei inițiative în Planul de acțiuni, dar și în numeroasele adresări ale Comunității și ale partenerilor de dezvoltare, ea nu a fost realizată în anii precedenți. Comunitatea Evreiască și-a exprimat convingerea că ativitățile comemorative la cel mai înalt nivel contribuie substanțial la recunoașterea oficială a Holocaustului, nu permit revizuirea istoriei şi negarea tragediei și promovează toleranța și coeziunea socială.

În concluzie, participanții au concluzionat că organizarea periodică a unor asemenea reuniuni contribuie la o mai bună coordonare a eforturilor tuturor părților implicate în implementarea de activități de perpetuare a memoriei victimelor Holocaustului.

 

JCM.MD

Общественное Объединение «Еврейская Община Республики Молдова» имеет статус республиканской организации, в состав которой входят 9 региональных общин Молдовы и различные еврейские организации мун. Кишинэу.

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ

Если у вас есть интересная информация или вопросы, вы можете нас найти по указанному адресу или связаться с нами по телефону:

Адрес :  Молдова, МД 2005 Кишинэу, ул. Е. Дога, 5, оф. 229

Тел/факс : +373(22)509689