6 мая 2022

Открытие синагоги-крепости в Тимишоаре после реставрации

Сегодня, 6 мая, в годовщину 150 лет со дня открытия синагоги-крепости в Румынском городе Тимишоара, двери одного из важнейших мест культа снова открылись после капитальной реставрации. Это еще одно достижение Федерации еврейских общин Румынии и вклад в сохранение духовной жизни евреев Румынии.

Делегации Еврейской Общины Республики Молдова, во главе с Председателем Александром Билинкис, членом Попечительского Совета господином Исааком Гольберг — председателем еврейской общины Бельц, административным директором Еврейской Общины Молдовы Александром Кляйнерман, и ее генеральным директором Алёной Гроссу, приняла участие в церемонии открытия синагоги в Тимишоаре после ее реконструкции!

Проект стал возможен благодаря усилиям Федерации еврейских общин Румынии, при поддержке правительства Румынии, Государственного секретариата по делам культов, мэрии Тимишоары, и Немецкого демократического форума в Румынии. В мероприятии приняли участия Посол Республики Молдова в Румынии господин Виктор Кирилэ, представители Парламента Румынии и Германии, члены Правительства Румынии, лидеры религиозных общин Румынии, дипломаты и члены гражданского общества.

Александр Билинкис поздравил госпожу Лучиану Фридман, председателя Еврейской Общины муниципия Тимишоара и господина Силвиу Векслер, Председателя Федерации Еврейских Общин Румынии, а также всех членов общины с этим важным событием. 

Мы хотим, чтобы зал синагоги всегда был полон, чтобы жили в мире и достатке, чтобы был добрый час. Мазл Тов!

Полный текст поздравления:

Stimată doamna Luciana Friedmann, stimate domnul Președinte Silviu Vexler, onorată asistență, dragi membri ai Comunității evreiești, 

Din numele delegației noastre din care fac parte domnul Isaac Golberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți, al doilea oraș după dimensiune și număr de populație din Republica Moldova, Alexander Kleinerman, directorul administrativ al Comunității evreiești și director general al asociației noastre doamna Aliona Grossu, premiteți-mi să vă felicit cordial cu această frumoasă ceremonie de redeschidere a lăcașului de cult evreiesc din Timișoara!

Ziua de astăzi poartă o conotației simbolică deosebită. Așa cum s-a menționat anterior se împlinesc 150 de ani de la deschiderea sinagogii-cetate. Este încă o realizare a Federației Comunităților Evreiești din România și o contribuție la susținerea vieții și identității spirituale și etnice a evreilor din România.

După o pauză de 35 de ani, ușile sinagogii din Timișoara se redeschid pentru evreii din acest frumos oraș și întreaga țară. Nu putem trece cu vederea că acest succes a devenit posibil grație eforturilor conducerii Federației Comunităților Evreiești, dar și a Guvernului României, în special Secretariatul de Stat pentru Culte, primăriei mun. Timișoara, Forumului Democrat al Germanilor din România.

Venind din Republica Moldova, unde până la Holocaust au funcționat peste 70 sinagogi și case de rugăciuni doar în Chișinău și unde la moment toate reconstrucțiile și reabilitările de sinagogi au loc doar din resursele și la inițiativa Comunității Evreiești și a partenerilor internaționali sau privați, accentuăm importanța aportului autorităților naționale la procesul de protecție a patrimoniului cultural și istoric evreiesc.

Mi-aș dori ca peste puțin timp să pot constata, de exemplu, că proiectul ambițios de reconstrucție a uneia dintre cele mai frumoase sinagogi din Chișinău, cel al sinagogii și ieșivei Țirelson — fost rabinul-șef al Basarabiei, membru al parlamentului român și un lider evreu de seamă, a fost, la fel, finalizat cu succes cu aportul guvernului statului nostru și să vă putem invita, dragi colegi, la o reinaugurare, în baza frumosului exemplu pe care îl dați Dumneavoastră astăzi.

Este o ceremonie extrem de profundă, care te mișcă până la adâncul sufletului.

Vă dorim ca sala sinagogii să fie mereu plină, să trăim în pace și bunăstare și să ne fie într-un ceas bun. Mazl Tov!

Alexander Bilinkis,
Președintele Comunității Evreiești din Republica Moldova