1 noiembrie 2021

S-a stins din viață Dr Aurel Vainer, o figură emblematică a comunităţii evreieşti din România

Cu mare îndurerare am aflat ieri despre decesul domnului Dr Aurel Vainer. A fost un adevărat prieten al Comunității Evreiești din Republica Moldova, cu care am avut deosebită plăcere și onoare să cooperez de-a lungul anilor. Un lider evreiesc cu renume, un înverșunat apărător al adevărului istoric, un marcant promotor al dialogului interetnic și interconfesional, o persoană cu calități morale deosebite toate sunt spuse despre domnul Doctor Vainer.

L-am cunoscut cu câteva decenii în urmă, când a fost inițiat și semnat Acordul de Cooperare între Comunitatea Evreiască din Republica Moldova și Federația Comunităţilor Evreieşti din România. Constat cu mândrie că am avut mereu parte de o mare deschidere din partea Dumnealui pentru toate inițiativele comune, bucurându-ne de un sprijin și încurajare pentru ceea ce a urmat să fie ani de frumoasă cooperare. A vizitat de mai multe ori Chișinăul și a participat la diverse evenimente organizate de Comunitatea Evreiască din Republica Moldova. Fiind născut la Ştefaneşti, la granița de pe Prut dintre Republica Moldova și România, a avut mereu un sentiment frumos pentru țara noastră și cetățenii ei.

Eforturile depuse de Dr Aurel Vainer pentru a promova, în calitate de deputat și lider al comunității, inițiative legislative de prevenire și combatere a antisemitismului, glorificării nazismului și negării Holocaustului, succesele atinse în readucerea proprietăți evreiești în posesia comunităților, acțiunile ce au condus la educarea în spiritul toleranței și a respectului reciproc a sute de tineri în școli, dar și funcționari publici, pașii întreprinși pentru a susține Statul Israel la nivel internațional și a fortifica conlucrarea dintre FCER și comunitățile din întreaga lume, dar și dragostea pentru România sunt doar câteva aspecte ale activității acestui deosebit Om. A fost decorat cu cea mai înaltă dinstincție de stat a României Ordinul „Steaua României”, în grad de Cavaler, dar și cu numeroase diplome de excelență fiindu-i recunoscute și apreciate meritele.

Vom continua cooperarea cu Federația Comunităţilor Evreieşti și colegii Dr Vainer pentru a-i urma exemplul și a nu admite discontinuarea acelui important parcurs, pe care l-a inițiat și l-a urmat o viață, care nu a fost deloc simplă, dar cu siguranță una trăită cu mult rost. Ne veți lipsi, stimate domnule Vainer!

Baruch Dayan Ha’Emet!

Alexander Bilinkis

Președintele Comunității Evreiești din Republica Moldova