9 decembrie 2020

APEL DESCHIS AL COMUNITĂȚII EVREIEȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INCIDENȚEI CRESCUTE A UTILIZĂRII DISCURSURILOR DE URĂ, INSTIGARE LA URĂ ETNICĂ

Comunitatea Evreiască din Republica Moldova își exprimă îngrijorarea cu privire la diseminarea discursurilor de ură și a materialelor discriminatorii împotriva comunității și a membrilor ei de către unii lideri de opinie, politicieni, portaluri de știri și jurnaliști.

Observăm că creșterea declarațiilor anti-evreiești contribuie la incitarea urii interetnice și antisemitismului în discursul public.

Constatăm cu regret că în pofida prevederilor cadrului legislativ național și a normelor de drept internațional, care protejează egalitatea în fața legii, indiferent de rasă, origine etnică, limbă, religie, sex, convingeri, apartenență politică, statut social, în ultima perioadă a crescut numărul de cazuri de calomnie, discriminare pe baza originii etnice, afiliere cu procesele politice și prezentare negativă a evreilor din Moldova prin stigmatizare și încălcări ale dreptului la onoare și demnitate.

Conform rezultatelor monitorizării periodice efectuate de Comunitatea Evreiască, accentul plasat pe etnie într-un context negativ, distorsionat, xenofob, care nu vizează activitățile AO „Comunitatea Evreiască din Republica Moldova”, provoacă creșterea numărului declarațiilor negative și a infracțiunilor flagrante, cum ar fi agresiunea împotriva membrilor comunității, acte de vandalism la cimitirul evreiesc din Chișinău, profanarea expozițiilor publice cu simboluri naziste, inscripții jignitoare și alte încălcări motivate de ostilitatea interetnică. Comunitatea atestă o legătură directă între crearea unei imagini negative a evreilor din Moldova, inclusiv în mass-media, și evoluția numărului de acte antisemite în țară.

Regretăm absența mecanismului de monitorizare a discursului de ură în spațiul public, inclusiv online, precum și nerespectarea  prevederilor Constituției, Codului serviciilor media audiovizuale, Legii privind asigurarea egalității în Moldova, Legii cu privire la drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale și statutul juridic al organizațiilor lor și alte norme naționale și internaționale și își rezervă dreptul de a se adresa instituțiilor abilitate pentru a sancționa și preveni în continuare incicente similare și răspândirea lor.

Atragem atenția asupra faptului că formarea unui spațiu media deschis și pluralist trebuie realizată în conformitate cu standardele etice și legislația țării, fără a aduce atingere drepturilor persoanelor aparținând minorităților, care trebuie să fie reprezentate ca membri cu drepturi depline ai societății.

Solicităm angajaților serviciilor audiovizuale, portalurilor informaționale online, reprezentanților organizațiilor pentru protecția drepturilor omului și autorităților consolidarea standardelor de protecție a drepturilor omului, precum și drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale în mass – media, în condițiile respectării libertății de exprimare precum și a standardelor de etică jurnalistică în vederea evitării incitării la ură inter-etnică și inter-confesională în societatea din Republica Moldova.