16 decembrie 2020

Liderii spirituali ai Comunității Evreiești din Republica Moldova au aprins a cincea lumânare de Hanuca împreună cu Președintele ales al țării, doamna Maia Sandu.

Președintele ales al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, a felicitat Comunitatea Evreiască din Republica Moldova cu prilejul Hanuca – sărbătoarea luminilor. În cadrul discuției cu rabinii celor patru sinagogi funcționale din Chișinău, Dumneaei a accentuat necesitatea consolidării societății și promovarea solidarității în raport cu toate comunitățile religioase. S-a menționat importanța combaterii discursului de ură, a stereotipurilor, care împiedică promovarea diversității culturale, toleranței și respectului reciproc.

Domnul Alexander Bilinkis, Președintele Comunității Evreiești din Republica Moldova, a mulțumit doamnei Maia Sandu pentru inițiativă de a participa la ceremonia de aprindere a lumânărilor de Hanuca și a reliefat însemnătatea cooperării cu toate instituțiile de stat și partidele politice din Republica Moldova. Această colaborare trebuie să vizeze promovarea învățământului și culturii, perpetuarea memoriei și a patrimoniului cultural-istoric, consolidarea dialogului interconfesional și a parteneriatelor cu organizațiile internaționale.

Președintele Comunității Evreiești a exprimat îngrijorarea cu privire la diseminarea mesajelor cu un conținut discriminatoriu și antisemit în spațiul mediatic autohton în ultimii ani, exprimând speranța că conducerea țării va lua măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea acestor manifestări ale xenofobiei și intoleranței interetnice. Mai mult ca atât, liderii spirituali ai Comunității s-au referit cu regret la vandalizarea repetată a cimitirului evreiesc din Chișinău precum în raport cu impunitatea făptașilor atacurilor antisemite.

„Exprimăm recunoștință tuturor liderilor politici, reprezentanților structurilor statale, reprezentanților organizațiilor internaționale și societății civile, care au transmis mesaje de felicitare Comunității Evreiești cu prilejul luminatei sărbători – Hanuca. Accentuăm rolul dialogului interetnic și interconfesional în asigurarea coeziunii sociale și le urăm tuturor cetățenilor Republicii Moldova pace și prosperitate”, a spus Alexander Bilinkis la finele întrevederii.