7 aprilie 2022

Vizita președintelui Alexander Bilinkis la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

În data de 7 aprilie a.c., domnul Președinte Bilinkis a avut reuniune cu domnul Alexandru Florian, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

În anul 2019, a fost aprobată Legea nr. 174 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România. Conform prevederilor Legii, activitatea Muzeului urmează a fi finanțată din subvenții de la bugetui de stat, prin bugetul Institutului National „Elie Wiesel”. Legea a fost promulgată de Președintele României Klaus Iohannis la 8 octombrie 2019 prin Decretul nr.731/2019.

După ce a fost stabilit câştigătorul concursului internaţional de soluţii pentru amenajarea expoziţiei permanente şi a spaţiilor conexe ale Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România (MNIEHR), muzeul va fi inaugurat în toamna anului 2024. Concursul de soluţii pentru amenajarea expoziţiei permanente şi a spaţiilor conexe ale MNIEHR a fost câştigat de un grup format din două firme din România şi una din Israel. Proiectul depus de asocierea formată din S.C. Popp & Asociaţii S.R.L., Westfourth Architecture S.R.L. şi Berenbaum Jacobs Associates LLC a fost notat cu 77,07 puncte. Conform unui deviz estimativ întreg proiectul are o valoare de 38 – 40 de milioane de euro. MNIEHR are ca scop prezentarea şi promovarea istoriei, culturii şi tradiţiilor comunităţilor evreieşti în contextul proceselor de modernizare a României.

Un alt subiect discutat la ședință, a vizat instruirea cu privire la istoria Holocaustului în liceele din România și rolul pe care îl are Institutul „Elie Wiesel” în cadrul Grupului de lucru interministerial stabilim pentru elaborarea programului de studiu, precum și formarea profesorilor de istorie. Disciplina școlară se include în planurile-cadru ale învăţământului liceal şi profesionalca parte a trunchiului comun începând cu anul școlar 2023-2024. Programa școlară, manualele şi materialele didactice pentrudisciplinaIstoria Evreilor. Holocaustulvor fi elaborate de Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Institutul Naţional pentruStudierea Holocaustului din RomâniaElie Wiesel”.

Domnul Florian a exprimat deschiderea pentru cooperarea cu Comunitatea Evreiască din Republica Moldova și a donat mai multe cărți editate de Institutul „Elie Wiesel”, printre care și „Noroi înghețat” de Avital E M Baruch – povestea unei evreice din România în vâltoarea Holocaustului din Transnistria.